HET TEAM

DE OPRICHTERS

Ferdy en Agnes zijn de initiatiefnemers en de oprichters van Heroes Arise, in Roemenië. Het was na hun ervaring tijdens een Roemeense-zending trainings-school (waarin ze werkzaam waren om Roma zigeuners te helpen in verschillende wijken), dat ze voor het eerst de roep van God ervoeren om Heroes Arise op te richten.
Gedurende de jaren zijn ze naar verschillende landen gereisd om het evangelie te verspreiden en om de armen te helpen. Hun grootste verlangen is om mensen tot Jezus Christus te zien komen en om christenen te zien wandelen in de roeping voor hun leven. Ferdy en Agnes hebben een groot hart voor de armen, de wezen en de weduwen en willen ze hoop op een betere toekomst geven!

-

- TEAMWORK MAKES THE DREAM WORK -

-

Kor Lei
Wiebren Bouma
Peter Timmers

-

HET BESTUUR

Voorzitter - Ferdy Bergsma
Penningmeester - Kor Lei
Secretaris - Wiebren Bouma
Algemeen lid - Peter Timmers