OVER ONS

 

OVER HEROES ARISE


Onze Missie is om het evangelie te verspreiden in Roemenië en wereldwijd! Deze wereld heeft Helden nodig die opstaan en die een standpunt innemen voor het evangelie in deze tijd! Helden die actief het zendingsbevel van Jezus zullen gehoorzamen uit Mattheus 28.
Mattheus 28:19-20
Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat ik u geboden heb, in acht te nemen.


Ons doel is dat zo veel mogelijk mensen bereikt worden met het evangelie van Jezus Christus. Om dat te volbrengen moeten we lokale christenen toerusten voor evangelisatie. We moeten ze trainen, activeren, aanmoedigen en ze uitzenden. Net zoals Jezus deed met Zijn discipelen. Heroes Arise wil lokale christenen trainen in evangelisatie, zodat zij gemotiveerd zullen raken om het evangelie te delen met de mensen om hun heen en de wereld zullen beïnvloeden met het Koninkrijk van God.
Mattheüs 9:37
Jezus zei: ''De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heere van de oogst dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitzendt.''

We geloven dat velen van deze Helden zich al binnen het lichaam van Christus bevinden. Zij wachten alleen om bemoedigd, getraind en om uitgezonden te worden.

HET TEAM

DE OPRICHTERS

Ferdy en Agnes zijn de initiatiefnemers en de oprichters van Heroes Arise, in Roemenië. Het was na hun ervaring tijdens een Roemeense-zending trainings-school (waarin ze werkzaam waren om Roma zigeuners te helpen in verschillende wijken), dat ze voor het eerst de roep van God ervoeren om Heroes Arise op te richten.
Gedurende de jaren zijn ze naar verschillende landen gereisd om het evangelie te verspreiden en om de armen te helpen. Hun grootste verlangen is om mensen tot Jezus Christus te zien komen en om christenen te zien wandelen in de roeping voor hun leven. Ferdy en Agnes hebben een groot hart voor de armen, de wezen en de weduwen en willen ze hoop op een betere toekomst geven!

-

- TEAMWORK MAKES A DREAM WORK -

-

Kor Lei
Wiebren Bouma
Peter Timmers

-

HET BESTUUR

Voorzitter - Ferdy Bergsma
Penningmeester - Kor Lei
Secretaris - Wiebren Bouma
Algemeen lid - Peter Timmers